Juráňová dolinaJuráňová dolina

OPIS

V Oraviciach sa zorientujeme podľa smerovníkov, ktoré sú na vstupoch do dolín. Nastupujeme do Tichej doliny a ďalej sa riadime podľa smerovníkov.
Táto trasa je vedená krásnym skalnatým útvarom miestami aj vytesaným v skale, na nebezpečnejších úsekoch sú lavičky. Pozdľž chodníka tečie bystrý potôčik, je tam možnosť vidieť aj pstruha. Môžeme obdivovať vysoké skalné útvary najrôznejších tvarov.

Juráňová dolina

Juráňová dolina

Juráňová dolina

comments powered by Disqus