KremnicaKremnica

OPIS

Vznik a dejiny Kremnice úzko súvisia s výskytom zlatonosných rúd na jej území. Výraznú stopu ľudskej činnosti v blízkom okolí predstavujú najstaršie banské štôlne a šachty, ktorých vznik kladú niektorí odborníci do 8. až 9. stor. Aj keď priamych dokladov je poskromne, predpokladá sa, že zlato sa tu získavalo dávno pred založením mesta – spočiatku ryžovaním, neskôr plytkým podpovrchovým dolovaním.

Kremnica Dolná brána. Chrliče, smolné nosy a nohavicové strieľne dopĺňa na čelnej strane renesančný polkruhový arkier a kamenná edikula s polychrómiou – s reliéfom sv. Kataríny.

KremnicaAreál františkánskeho kláštora zahŕňa kostol, loretánku kaplnku, sýpku. Kláštor bol postavený na podnet ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaja v r. 1653.

KremnicaMestský hrad s kostolom sv. Kataríny Renesančná vyhliadková veža bola ku kostolu pristavená v druhej polovici 15. storočia. K vyhliadke vo výške 37 m vedie 127 točitých schodov. Na tomto poschodí je dobová izba tzv. turnerov, ktorí strážili mesto.

KremnicaVpravo od morového stĺpa je gotický Belov dom, v ktorom je Múzeum gýča. Povedľa neho vedie ulička nosov - známych osobností, ktoré boli prínosom pre humor.

KremnicaSpodná časť karnera slúžila ako kostnica, na uloženie kostí zo starších hrobov. Je to najstaršia stavba hradného komplexu.

KremnicaInteriér neskororománskeho karnera ukrýva drastické maľby - napríklad výjavy z mučenia sv. Erazma, ktorému vytrhávajú z tela črevá a navíjajú ich na rumpál. Bŕŕŕ.

KremnicaV Kremnici je možno najväčší organ v Strednej Európe, má 3500 píšťal, 3 manuály, 47 registrov.

KremnicaMalá veža s expozíciou zvonolejárstva v Kremnici.

KremnicaHlavný oltár kostola sv. Kataríny zobrazuje Pannu Máriu a Ježiškom, po pravej strane kľačí sv. Katarína, po ľavej strane sv. Klement a na krídlach oltára sú výjavy zo života týchto mučeníkov. Neogotické oltáre v kostole pochádzajú z rokov 1884 - 1885.

KremnicaKremnica - Mestský úrad na Štefánikovom námestí.

KremnicaUlička nosov, už zosnulých osobností, ktoré boli prínosom pre humor.

KremnicaStará mincovňa začala raziť uhorské groše v roku 1329. Od roku 1335 boli razené kremnické dukáty, ktoré kvôli svojej stálej rýdzosti boli uznávanou európskou valutou. Spočiatku sa nazývali florény, keďže boli razené podľa vzoru florentských mincí.

KremnicaKremnica- hradný areál Súčasný celkový vzhľad získal kostol predovšetkým vďaka rozsiahlej obnove v rokoch 1883-1886. Realizoval ju Ferenc Storno a jeho syn Kálman zo Šoprone.

KremnicaKremnické Bane - Kostol sv. Krstiteľa - stred Európy

Kremnicafoto: livete

comments powered by Disqus