tip na voľný čas

Hrad Strečno , Strečno

Hrady, múzea, galérie, Strečno, okres Žilina


Hrad Strečno
Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m.. V minulosti bol najbezpečnejšou pevnosťou horného Považia.

Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. storočia, ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeolgické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby kamennej. Písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochádza až z r. 1384, keď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Od konca 14. storočia menil svojich majiteľov. Hrad vlastnil Ján Korvín, neskôr Ján Zápoľský a ďaľší. V následujúcich storočiach bol hrad rozšírený a renesančne prestavaný. Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.
Výsledky historicko-architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie.
Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Záchrana hradu, úprava a konzervácia sa uskutočnila až v 90-tych rokoch a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.


Aktuálne je

 • Zatvorené

Jazykové možnosti

 • Anglicky
 • Nemecky
 • Slovensky
 • Česky

Vlastnosti objektu pre atrakcie

 • Pes vítaný

Ponúkané jedlo

 • Fast food

Otvorené v mesiacoch

 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október

Otvorené v dňoch

 • Otvorné od - do: máj-september od 08.30-17.00 hod., október od 08.30-16.00 hod.
 • Otvorené celý týžden

Parkovisko

 • Máme parkovisko
 • Zadarmo
 • Nestrážené

Hrady- čitárne

 • Nemá hradnú čitáreň

Čo ponúka táto atrakcia?

 • Nádherný výhľad na okolie

Foto/ diváci

 • Môže sa fotografovať
 • Môže sa kamerovať

Denná návštevnosť

 • stále stúpajúci trend

Pochádza z obdobia

 • od 10 stor. do 15 stor.

Možnosti platby

 • Hotovosť

Predaj vstupeniek/ lístkov

 • Priamo v pokladni

Hrad Strečno

Adresa
Hradná 1
Strečno 013 24

Mobil: xxx
Tel. číslo: 041/56 97 400, 041/50 01 511 Kontaktná osoba:xxx

Web: www.pmza.sk
Email: muzeum@pmza.sk